pondělí 24. října 2016

Logopedická depistáž

V rámci logopedické prevence proběhne v MŠ logopedická depistáž.
Ve středu 16. listopadu dopoledne přijede do školky pracovnice ze Speciálně pedagogického centra ve Vyškově, která zajišťuje koordinaci logopedické péče v našem okrese.
Depistáž bude probíhat formou logopedického vyšetření.
O výsledku logopedické depistáže budou zákonní zástupci informováni na základě hromadné zprávy p. uč. Blechovou.
K této depistáži je potřeba ze zákona souhlas zákonných zástupců. Proto bude na nástěnce MŠ vyvěšen formulář na zapsání zájmu zákonných zástupců o provedení depistáže.
Žádné komentáře:

Okomentovat