čtvrtek 31. srpna 2017

Vnitřní denní režim


řída: BROUČCI
7:30 – 9:40
  • spontánní a řízené činnosti
8:40 – 9:10
  • přesnídávka
9:40 – 11:40
  • pobyt venku (dle povětrnostních podmínek)
11:40 – 12:20
  • oběd
12:20 – 15:00
  • odpolední odpočinek
  • průběžné vstávání dětí,
    nabídka individuálních klidových činností
14:30 – 15:00
  • svačina
Režim dne je pružný, přizpůsobuje se aktuálním potřebám a zájmům dětí.
Během celého dne je zajištěn pitný režim.


Od 6:30 do 7:30 hodin se děti scházejí ve třídě "Koťata", po té se rozdělují.
Budova školy se v 8:00 z bezpečnostních důvodů zamyká.
V 15:00 po ukončení provozu třídy „Broučci“, přecházejí děti z této třídy za doprovodu učitelky do třídy „Koťata“, kde si je do 16:00 hodin, kdy končí provoz MŠ, postupně vyzvedávají rodiče. 

Žádné komentáře:

Okomentovat